KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Kontrola originality - legislatíva

Zákon 106/2018 Z.z  

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vykonávacie vyhlášky k zákonu č. 106/2018 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality (vyhlásená verzia)


  • vyhláška č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/2018 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2020 (vyhlásená verzia)
    • oznámenie č. 508/2019 Z. z. o oprave chyby vo vyhláške č. 426/2019 Z. z. (vyhlásená verzia)


  • vyhláška č. 464/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/2018 Z. z., s účinnosťou od 31.12.2021 (vyhlásená verzia)

Kontrola originality
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.