KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Legislatíva

Zákon 106/2018 Z.z 

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vykonávacie vyhlášky k zákonu č.106/2018 Z.z. :


Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly (vyhlásená verzia)

 

 

  • vyhláška č. 462/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/2018 Z. z., s účinnosťou od 31.12.2021, respektíve od 27.09.2022 a 20.05.2023 (vyhlásená verzia)
      • informačný dokument o zmenách v zákone č. 106/2018 Z. z. po novelizácii zákonom č. 455/2021 Z. z. a vo vyhláške MDV SR č. 137/2018 Z. z. po novelizácii vyhláškou č. 462/2021 Z. z.
 
Metodické pokyny :METODIKY, METODICKÉ POKYNY A USMERNENIA PRE STK / TK PRAVIDELNÉ, ZVLÁŠTNE, ADMINISTRATÍVNE A OPAKOVANÉ

 

Technická kontrola
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.